BÖRS-metoden

Du kan använda detta i samtal med dina medarbetar för att skapa engagemang

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

BÖRS-metoden är en kommunikationsteknik som används för att skapa och upprätthålla effektiva och meningsfulla samtal. Metoden är särskilt användbar inom områden som coaching, terapi, rådgivning och mellanmänsklig kommunikation. Varje bokstav i akronymen BÖRS representerar en specifik steg som hjälper till att strukturera och fördjupa konversationen:

  1. Bekräfta (B): Det första steget handlar om att bekräfta den andra personen och deras känslor. Det handlar om att visa empati och förståelse för deras perspektiv och erfarenheter. Genom att bekräfta deras känslor och tankar skapar du en trygg och öppen atmosfär där samtalet kan utvecklas.

  2. Öppna frågor (Ö): Att ställa öppna frågor är ett sätt att uppmuntra den andra personen att tänka och uttrycka sig mer djupt. Öppna frågor är de som inte kan besvaras med en enkel "ja" eller "nej", utan istället kräver längre och mer utförliga svar. Genom att använda öppna frågor uppmuntrar du personen att dela mer information och reflektera över sina tankar och känslor.

  3. Reflektera (R): Reflektion är en nyckelkomponent i BÖRS-metoden. Här upprepar du och speglar de tankar, känslor och uttalanden som den andra personen delar. Det visar att du verkligen lyssnar och försöker förstå deras perspektiv. Reflektion hjälper också personen att förstå och utforska sina egna tankar och känslor mer djupt.

  4. Sammanfattning (S): I detta steg sammanfattar du det som har sagts under samtalet. Det ger dig möjlighet att klargöra och sammanfatta de viktigaste punkterna som har diskuterats. En sammanfattning kan också användas som en övergång till nästa ämne eller som ett sätt att avsluta samtalet på ett strukturerat sätt.

Genom att följa BÖRS-metoden kan du skapa en konversationsstruktur som uppmuntrar öppenhet, djupare reflektion och ökad förståelse mellan parterna. Genom att visa empati och aktivt lyssnande, ställa öppna frågor som uppmuntrar reflektion, och sedan spegla och sammanfatta samtalet, kan du bygga starkare och mer meningsfulla relationer och samtal.

Du kan använda BÖRS- metoden som en del i samtalet med din medarbetare. Exempelvis vid motiverande samtal, svåra samtal, medarbetarsamtal, lönesamtal.

Fick du svar på din fråga?