Exitsamtal- Vad är det?
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett avslutssamtal är när vi träffar en medarbetare som ska sluta, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Syftet med avslutssamtalet är att få feedback och insikter från den som slutar om deras upplevelser, anledningar till att de slutar och förslag på förbättringar i organisationen. Det är en chans att få värdefull information som kan hjälpa oss att göra medarbetarna mer nöjda och öka vår effektivitet.

Här är en generell plan för avslutssamtalet:

 • Skapa en avslappnad och förtrolig atmosfär: Se till att avslutssamtalet sker i en privat miljö där personen känner sig bekväm att öppet dela sina tankar och åsikter.

 • Prata om anledningarna till att sluta: Börja samtalet genom att förstå varför personen har tagit beslutet att sluta. Fråga om deras tankeprocess, om det var på grund av personliga eller yrkesmässiga skäl, och om det fanns specifika händelser eller omständigheter som påverkade deras beslut.

 • Diskutera deras övergripande erfarenhet: Fråga om deras upplevelse av att arbeta här. Uppmuntra dem att dela både positiva och negativa sidor, inklusive hur nöjda de har varit med sin roll, arbetsmiljön, relationerna med kollegor och chefer, och möjligheter till utveckling.

 • Be om feedback om organisationen: Be personen att ge feedback om hela organisationen. Fråga vad de tycker om företagskulturen, hur vi kommunicerar, hur ledningen fungerar och om det finns områden där de tror att vi kan bli bättre.

 • Prata om deras bidrag: Visa uppskattning för deras insatser under tiden de har varit här. Diskutera deras framgångar, styrkor och på vilket sätt de har bidragit positivt till teamet.

 • Uppmuntra konstruktiv kritik: Ge möjlighet för personen att ge konstruktiv kritik eller förslag på förbättringar. Betona vikten av deras ärliga åsikter för att hjälpa oss att växa och förbättra oss.

 • Respektera konfidentialiteten: Försäkra personen om att deras feedback kommer att behandlas konfidentiellt och bara användas för att göra organisationen bättre.

 • Diskutera nästa steg och erbjuda stöd: Fråga den avgående medarbetaren om deras framtidsplaner och se till att de har all nödvändig information eller stöd under övergångsperioden. Erbjud dig att ge referenser eller hjälp om det är relevant.

 • Uttryck tacksamhet och avslut: Tacka den avgående medarbetaren för deras tid, insatser och vilja att delta i avslutssamtalet. Önska dem all lycka i framtida äventyr.

  Kom ihåg att ett avslutssamtal är en möjlighet att få värdefulla insikter och lära sig av den avgående medarbetarens erfarenheter. Det bör genomföras med professionalism, empati och ett äkta intresse av att lyssna och förstå deras perspektiv.

Fick du svar på din fråga?