MI- Motiverande samtal

En samtalsmetodik du kan använda vid samtal med dina medarbetare

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing, MI) bygger på fyra centrala processer som används för att guida samtal och främja förändring hos individer. Dessa processer kan sammanfattas med akronymen "EFPP", vilket står för Engage (Engagera), Focus (Fokusera), Elicit (Framkalla) och Plan (Planera). Här är en översikt över varje process:

Engage (Engagera): Den första processen handlar om att etablera en positiv och samarbetsvillig relation med den andra personen. Det innefattar att skapa en öppen och icke-dömande atmosfär där personen känner sig bekväm att dela sina tankar och känslor. Empatiskt lyssnande och att visa respekt för personens perspektiv är centrala i detta steg.

Exempel på hur du kan uttrycka dig för att inleda detta samtal.

Tips: Kolla gärna vår artikel om BÖRS-metoden

 • Be om lov
  Välkommen! Jag skulle vilja prata om… Är det OK?

 • Utforska problemet (använd öppna frågor):
  Hur tänker och känner du kring det här – berätta?
  Vad finns för nackdelar med…? Vad skulle bli bättre om…?

 • Samarbeta kring lösningar:
  Vad tror du skulle vara aktuellt att ändra på?
  Vad tror du skulle fungera för dig?
  Jag har en idé, kan jag berätta?

 • Respektera autonomin:
  Du väljer själv. Du vet bäst vad som passar dig att göra

 • Uppmuntra (visa tilltro)
  Du har beslutat dig för att… och har hittat ett sätt som passar dig. Du kommer att lyckas bra med det!

Focus (Fokusera): I detta steg riktas samtalet mot ett specifikt område eller mål för förändring. Det handlar om att hjälpa personen att identifiera och välja ett mål som de är villiga att arbeta mot. Att fokusera på ett klart mål gör samtalet mer inriktat och ger riktning åt diskussionen.

Elicit (Framkalla): I detta skede används öppna frågor och reflektioner för att utforska och framkalla personens egna tankar, känslor och motiv för förändring. Genom att hjälpa personen att själv upptäcka och uttrycka sina önskningar och behov blir de mer investerade i förändringsprocessen.

Plan (Planera): I den sista processen arbetar du tillsammans med personen för att skapa en konkret plan för förändring. Detta inkluderar att diskutera och utforska olika strategier, identifiera hinder och utveckla lösningar för att övervinna dem. Att bryta ned förändringen i mindre steg och hjälpa personen att formulera en handlingsplan ökar sannolikheten för framgång.

Genom att följa dessa fyra processer i Motiverande Samtal kan du hjälpa personen att utforska sina egna motiv, bygga motivation för förändring och ta steg mot att uppnå sina mål. Det övergripande målet är att samarbeta med personen för att främja hållbara och meningsfulla förändringar i deras liv.

Fick du svar på din fråga?