Det svåra samtalet

En samtalsmall för det svåra samtalet

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att ta svåra samtal är ofta jobbigt för alla parter men är en viktig del i ledarskapet. Vi har tagit fram en samtalsmall för att underlätta genomförande och få ett konstruktivt samtal med den anställde.

Samtalets delar

 • Förberedelse

 • Konfrontera

 • Fokusera

 • Involvera

 • Nästa steg

 • Uppföljning

Förberedelser inför samtalet

 • Tänk igenom syftet med samtalet och vad du vill uppnå.

 • Förbered hur du ska uttrycka dig i inledningen när du säger ditt budskap. "Det har kommit till min vetskap", "jag måste prata med dig om".

 • Boka en lämplig plats som är bekväm för den anställde. (inte ett mötesrum framför alla sina medarbetare).

 • Boka ett möte via mötesfunktionen i Evity.

Konfrontera (Snabbt, rakt och ärligt)

 • Inledning - Börja med att förvarna om att detta kommer att bli ett utmanande samtal.

 • Tala om vad ditt budskap är på ett sakligt sätt. När du förklarar vad och varför, tala i jag-budskap för att nå fram till medarbetaren för att undvika försvarsreaktioner.

 • Var specifik och utgå alltid från dig själv. Tänk på att det aldrig är personen som du säger upp eller kritiserar utan den roll som personen har eller det beteende som personen har som du inte kan acceptera.

 • Underbygg med fakta. Visa empati, angrip inte personen.

 • Dokumentera samtalet i Evity.

Fokusera

 • Fokus på mottagaren.

 • Håll dig till ämnet.

 • Prata inte om andra personer.

Involvera

 • Låt personen ge egna förslag till lösning.

 • Sammanfatta och säkerställ att budskapet har gått fram.

Nästa steg

 • Boka uppföljningssamtal.

 • Berätta om nästa steg.

 • Visa respekt och medkänsla för personens känslor.

Uppföljning

 • Följ upp ev åtgärder/aktiviteter (hur har det gått).

 • Fråga hur medarbetaren mår.

 • Vid behov, boka in ytterligare samtal.


Samtalsmall

Konfrontera (snabbt, rakt och ärligt)

 • Syftet med denna konversation är att [ditt syfte].

 • Jag vill prata om något som jag sett hända [nämna en specifik situation, vad du är orolig för eller annat].

 • Hur det påverkar [teamet, kollegor eller andra individer].

Fokus

 • Vad är dina tankar om detta?

Involvera

 • Hur tycker du att vi ska lösa detta?

 • Skapa uppgifter tillsammans med en ansvarig person och när det ska vara klart.

 • Hur känns det att ha det här samtalet?

Uppföljningsmöte

 • Var tydlig med vad nästa steg är. Och konsekvenserna om de inte uppfylls.

 • Boka ett uppföljningsmöte

Fick du svar på din fråga?