Alla samlingar
Mallar för HR-processer
Medarbetarsamtal
"performance improvement plan" (PIP)
"performance improvement plan" (PIP)
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En "performance improvement plan" (PIP), eller plan för förbättring av arbetsprestationen, är ett strukturerat dokument eller process som används för att adressera och förbättra en anställds arbetsprestation när den ligger under förväntad nivå. Syftet med PIP är att ge stöd och vägledning till den anställda för att hjälpa dem att uppnå de arbetsprestationsstandarder och mål som fastställts av organisationen.

Mötesmall för PIP:

Förväntan

  • Definiera de arbetsprestationsförväntningar, mål och mått som den anställda förväntas uppnå.

Områden för förbättring

  • Identifiera de specifika områden där den anställdas arbetsprestation brister eller behöver förbättras. Det kan inkludera färdigheter, kunskap, produktivitet, arbetskvalitet eller andra relevanta faktorer.

Plan för förbättring av arbetsprestation

  • Sätt upp 3-5 mål och när dessa ska vara uppnådda (Använd task-funktionen till höger för att få hjälp med uppföljning.)

  • Behov av stöd och resurser?

  • Plan för uppföljning och feedback

Information om ev. Konsekvenser om PIP:en inte följs

Tidsplan

  • Sätt en tidsram för PIP, inklusive specifika utvärderingsdatum för att bedöma den anställdas framsteg.

  • Boka uppföljningsmöte

Tips: Kolla gärna våra artiklar gällande MI- motiverande samtal och BÖRS- metoden för att läsa mer om samtalsmetodik.

Fick du svar på din fråga?