Offboardingmall

Vår mall för hur ni kan hantera en anställds sista tid på arbetsplatsen.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När en person slutar sin anställning är det viktigt att ge dem en bra sista tid och ta vara på deras erfarenhet och förslag på förbättring. Det är ett bra sätt att skapa en långsiktig relation och förhoppningsvis en ambassadör. Det finns även en möjlighet att personen vill arbeta hos er igen i framtiden.

I vår funktion för offboarding utgår vi från två tidsperspektiv.

 • Innan sista dagen

  • Denna period är perfekt för att genomföra en avslutande intervju, boka in en aktivitet med kollegorna och genomföra arbetsträning med någon som tar över personens arbetsuppgifter.

 • Sista dagen

  • Under sista dagen är fokus på att alla nycklar och verktyg ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren och att genomföra en aktivitet med kollegor och vänner från organisationen.

Under fliken Automations - Offboarding kan du välja vår standardmall för onboarding och anpassa den så att den passar för er organisation.


Innan sista dagen

 • När person sagt upp sig / blivit uppsagd - Lägg till den anställde i offboarding i Evity.

 • Boka in avslutsintervju med anställd. (Använd mötesfunktion och mallen för offboarding i Evity för att dokumentera samtalet)

 • Analysera intervju och skapa underlag till ledningsgruppen.

 • Skicka till systemansvarig vilket datum de ska stänga anställds konton.

 • Boka in aktivitet med teamet.

 • Skicka anonym utvärderingsundersökning

Sista dagen

 • Samla in nycklar, key cards, dator, telefon osv.

 • Ha en kul och trevlig aktivitet med teamet och den anställde.

 • Boka in en kaffe mellan anställd och VD.

 • Berätta vad den anställde har tillfört under sin tid och varför ni kommer sakna personen på arbetsplatsen.

Alumninätverk

För att behålla relationer med de anställda som slutar kan ni skapa ett alumninätverk. Ett enkelt sätt är att skapa en grupp på Facebook/Linkedin eller en maillista för utskick. Det är viktigt att ni uppdaterar med information och eventuella aktiviteter regelbundet.


Förslag på flöde i offboardingen

Information/Uppgifter till chefen vid uppsägning

När en anställd säger upp sig. Lägg till slutdatum på personkortet och lägg till anställd i Offboardingprocess i Evity.

Kolla upp hur många semesterdagar som den anställde har sparade och kom överens om hur sista tiden på arbetet ska disponeras.

Be medarbetaren att skapa en överlämningsplan och dokument.

Sista veckan

Boka in exitintervju med medarbetaren.

Se till att överlämningsplan och dokument är tillräckligt bra.

Sista dagen

Organisera en aktivitet med teamet.

Ta in utrustning och annat.

To bort rättigheter till epost, kommunikation och lösenordssystem.

I slutet av månaden

Betala ut sista lön och ta bort från lönelistan.

Information/Uppgifter till medarbetaren vid uppsägning

Vid bokning av exit-intervju

En exitundersökning

3 dagar innan sista dagen

En checklista på vad som ska lämnas tillbaka under dagen.

Fick du svar på din fråga?