Bygg din organisation

Vi går igenom hur du bygger din organisation med avdelningar och team vilket visuellt blir er organisationskarta.

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se video hur du kan bygga upp din organisationsstruktur 📊

Skapandet av Teams

Du hittar Teams under fliken Personal - Team.

Genom att trycka på "Lägg till nytt team" i det högra hörnet kan du skapa ett nytt team. Detta kan exempelvis vara bra ifall ni vill dela in er organisation i mindre grupper där alla medarbetare i gruppen har samma ansvarsområden, eller ifall ert företag har flera kontor.
Man kan även bygga upp en struktur efter hur företaget är uppbyggt genom att lägga till företag, avdelningar och team.

Skapa ett företag/organisation

För att bygga en organisation från företagsnivå väljer du då fliken "företag" .
Här fyller du i Namn på företaget, skriver in företagets organisationsnummer (obligatoriskt). Sedan väljer du att tilldela VD.

Efter du klickat på "nästa" kommer du till en sida som ut som bilden nedan. Där kan du välja att lägga till underteam. Nu har du skapat ditt första team "företag". Skrolla ner så ser du hur du skapar en avdelning och team och hur du lägger in dem i företaget.

Skapa en avdelning

Om ni har olika avdelningar i företaget kan ni igen klicka på "lägg till nytt team".

Här väljer ni :

  • Högst upp väljer ni namnet på avdelningen/teamet

  • Typ - Avdelning

  • Avdelningschef - Välj personen som är avdelningschef, det går också att välja "no team leader"

  • Ingår i avdelning/team - Här kan ni lägga till vilket företag avdelningen tillhör

Efter ni gjort detta klicka på "Nästa" där ni kommer till nästa steg om ni vill lägga till medlemmar i avdelningen.

Skrolla och sök bland dina anställda eller sök efter namn i sökrutan efter de du vill lägga till i avdelningen.

Sådär! Nu har du skapat dina avdelningar i företaget.

Skapa ett team

Klicka på "Lägg till ett nytt team" uppe i högra hörnet.

För att skapa ett Team väljer ni :

  • Högst upp väljer ni namnet på teamet

  • Typ - Team

  • Teamleader - Välj personen som är teamleader, det går också att välja "no team leader"

  • Ingår i team - Här kan ni lägga till vilket företag eller avdelningen detta team tillhör. Man kan också göra ett team utan att lägga in den i företag/avdelning.

När ni klickat på nästa kan ni välja att lägga till medlemmar i teamet. Klicka på Lägg till gruppmedlem. Skrolla i listan över dina anställda eller sök efter namn i sökrutan.

Sådär nu har du skapat ditt team!

Ingår ditt team i företaget/en avdelning kan det se ut såhär när du går till fliken "personal --> team":

Om du väljer att skapa ett team som inte ska tillhöra någon specifik avdelning går det också. Du gåt tillväga på samma sätt men väljer att inte lägga till teamet i "Ingår i avdelning/team".
När du skapat ett team som inte ingår i någon avdelning eller något team kan det se ut såhär:

I behörigheter styr du vem som kan skapa och redigera team.

Organisationskartan

När ni skapat er organisationsuppbyggnad kan ni gå in under fliken "anställda - team - organisationsschema". Baserat på organisationsuppbyggnaden har ett visuellt organisationsschema skapats.

Det går inte att redigera team eller avdelningar under fliken organisationsschema, då får man gå tillbaka som ovan visat.


Exempel på när du kan använda Team som mottagare av information

Teams är av nytta i många av Evitys funktioner. Bland annat kan du välja att skapa ett event (HR process) i HR kalendern som bara ditt team kan se.

Se vår artikel hur du skapar en HR process i HR kalendern

Se även artiklarna om automationer för att vidare se hur du kan använda funktionen att skapa och använda processer: Offboarding och Onboarding

Fick du svar på din fråga?