Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

En enkel mall för att arbeta med SAM på kontor.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Alla företag behöver arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). I detta ingår att främja en säker arbetsplats, förebygga risker och åtgärda fel.

Alla företag behöver en arbetsmiljöpolicy. Om ni inte har en policy kan ni använda vår mall för detta. Ändra så att innehållet är relevant för er verksamhet. Kontakta oss för att få tillgång till mallen.

Varje år ska företagets ansvariga (VD eller annan person som delegerats ansvaret) samt skyddsombud genomföra en skyddsrond, en uppföljning på åtgärdsplan från skyddsronden samt en årlig uppföljning av SAM. Detta arbete ska dokumenteras. I vår process för SAM finns både påminnelser för att utföra samt checklistor för dokumentation.

Ett bra sätt att följa upp arbetet är via medarbetarundersökningar där frågor kring arbetsmiljön finns med.


Checklistor och genomförande

Vi använder Prevents checklistor för skyddsronder och årlig uppföljning. För att genomföra en skyddsrond boka ett möte i Evity med ansvariga, välj formuläret "Årlig skyddsrond" och genomför skyddsronden enligt checklistan. Om det behöver vidtas åtgärder lägger ni in åtgärd, vem som är ansvarig samt när det ska vara klart i tasks.

Här kan ni läsa mer om checklistorna från Prevent.

Checklista för skyddsrond (kontor)

Checklista för skyddsrond (tillverkning)

Checklista för årlig uppföljning av SAM

Checklista för kränkande särbehandling

Fick du svar på din fråga?