HR-planering baserad på svensk lagstiftning

Vi visar ett exempel på hur du kan planera ditt HR-arbete i kalenderfunktionen för att följa svensk lagstiftning.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att skapa ett årshjul för ditt HR-arbete underlättar arbetet för alla i din organisation. De ansvariga får en överblick över arbetet. Chefer vet vad som ska göras och när. De anställda får en tydlig struktur och vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av organisationen. Organisationen följer även arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning och kan vid kontroller enkelt visa upp arbetet.

För att se hur du lägger in din planering i HR-kalendern kan du läsa denna artikel.

Förslag för HR-planering

 • Januari

  • Lönekartläggning

 • Februari

 • Mars

  • Lönesamtal

 • April

  • Resultatsamtal (berätta om ny lön)

 • Maj

  • Årlig uppföljning SAM samt åtgärdslista från skyddsrond

 • Juni

 • Juli

 • Augusti

 • September

  • Medarbetarsamtal

 • Oktober

 • November

  • Skyddsrond

 • December

Om du använder funktionen för medarbetarundersökningar sker puls- eller årlig undersökning efter eget val.

Fick du svar på din fråga?