Skyddsrond i Evity

Lär dig hur du genomför och dokumenterar en skyddsrond i Evity

Lukas Lindberg avatar
Skrivet av Lukas Lindberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att genomföra regelbundna skyddsronder är avgörande för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö. Genom att proaktivt identifiera och hantera potentiella risker skapas en grund för en säker arbetsplats. Utvärderingen av säkerhetsaspekterna i form av årliga skyddsronder bidrar inte bara till att uppfylla lagliga krav och föreskrifter utan skapar också en kultur av ständig förbättring.

Vi använder Prevents checklistor för skyddsronder och årlig uppföljning. För att genomföra en skyddsrond boka ett möte i Evity med ansvariga, välj formuläret "Årlig skyddsrond" och genomför skyddsronden enligt checklistan. Om det behöver vidtas åtgärder lägger ni in åtgärd, vem som är ansvarig samt när det ska vara klart i tasks.

Tryck här för att se en video hur du genomför en skyddsrond

Här kan ni läsa mer om checklistorna från Prevent.

Checklista för skyddsrond (kontor)

Checklista för skyddsrond (tillverkning)

Checklista för årlig uppföljning av SAM

Checklista för kränkande särbehandling

Fick du svar på din fråga?