Avstämning varje vecka

En av de mest effektiva metoderna för att öka engagemang och förbättra resultat hos dina medarbetare är snabba avstämningar varje vecka.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Enkel metod som ger bra resultat.

Att genomföra veckovisa avstämningar med dina medarbetare kommer ge stora effekter för både dig som chef och för medarbetarna där ökat engagemang, bättre översikt och bättre arbetsrelationer är några av effekterna.


Mötesagenda

Boka en avstämning på 10-15 minuter varje vecka med dina medarbetare där du ställer två frågor:

Vilka prioriteringar har du den kommande veckan?

Hur kan jag hjälpa dig?


Detta får flera effekter.

Ökar planering och fokus

För att berätta om sina prioriteringar behöver medarbetarna planera sin tid och tänka igenom vad som är viktigast under kommande vecka. Som ledare får du en överblick av vad alla i teamet fokuserar på och kan ge förslag om det finns något som behöver prioriteras annorlunda.

Ökar engagemang

Att gå igenom sina planer och sitt arbete kontinuerligt samt att känna stöd från sin chef är en viktig del för att skapa engagemang hos medarbetare. Medarbetare som upplever att chefen har koll på deras arbete och projekt är oftare engagerade.

Hjälper till att skapa riktning

Kontinuerliga avstämningar utvecklar chefens kommunikation med sin medarbetare. Chefen kommer lära sig medarbetarnas styrkeområden och hjälpa till att styra deras arbete i linje med teamets och företagets mål.

Hjälper dig att utveckla ditt ledarskap

Chefer har möjlighet att vägleda sitt team i att uppnå mål under en veckovis incheckning. Det här mötet är en-till-en-karaktär gör att chefer kan gräva ner sig i detaljerna i särskilda problem och hjälpa medarbetaren att hitta lösningar. Detta kommer att göra det möjligt för chefer att förbättra sina ledaregenskaper och medarbetarna kommer att bli problemlösningsexperter med tiden.


Viktigt att genomföra avstämningarna varje vecka

I verksamheter som implementerat avstämningar en gång per månad minskade engagemanget och dialogen blev generell istället för konkret.


Skapa struktur för avstämningar i Evity

Gå in på personkortet på varje medarbetare och klicka på fliken "meetings". Klicka på "Book meeting" och välj vilken veckodag och tid du vill genomföra avstämningen och klicka på "Repetition" och välj varje vecka. Klicka sedan på "Schedule meeting" för att boka in avstämningarna framåt. Dessa synkar med din och din medarbetares kalender och om du behöver/vill anteckna når du mötesanteckningarna direkt från kalenderinbjudan.


Referenser:

Fick du svar på din fråga?