Integration Crona

En beskrivning av hur integrationen med lönesystemet Crona fungerar

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Gå till https://app.evity.hr/App/Settings/Integrations för att komma igång med integrationen.

Integration med Crona

Att implementera en integration mellan Crona och Evity innebär att ni kan förenkla och automatisera hanteringen av anställnings- och löneinformation. Denna guide är utformad för att vara tydlig och lätt att följa, vilket underlättar processen att sätta upp integrationen.

Profilinformation som importeras till Evity från Crona

När användaren initierar en synkronisering med Crona genom att använda DVID och auktoriseringskod, kommer följande information att importeras från Crona till Evity. Användare kan också välja om de vill skicka information till Crona baserat på data från Evity. Efter att synkroniseringen är genomförd uppdateras eller läggs informationen till i Evity automatiskt varje morgon.

 • Anställningsnummer matchas med AnstNr

 • Förnamn och efternamn överförs

 • Telefonnummer matchas med Telefon

 • Arbets- och privat e-post överförs från EpostArb och EpostPriv

 • Personnummer matchas med PersNr

 • Adressinformation såsom Adress1, Adress2, PostNr, PostOrt och LandAdr synkroniseras

 • Bankinformation inklusive UtbetClearNr och UtbetKontoNr

 • Löneform bestäms av LoneForm; timlön om angivet, annars månadslön

 • Lönehistorik, status, startdatum, och slutdatum överförs

Export av profilinformation från Evity till Crona

Denna process är manuell och initieras i samband med att användaren synkroniserar och väljer att exportera information från Evity till Crona. Profiler kommer att skapas eller uppdateras i Crona baserat på följande information från Evity:

 • Anställningsnummer, förnamn, efternamn, arbets- och privat e-post, postnummer, postort, land, adress och personnummer synkroniseras

 • Bankinformation och anställningsinformation såsom anställningstyp, startdatum, slutdatum och befattning överförs

Uppdatering av profilinformation i Crona vid ändringar i Evitys personkort

Denna process är automatiserad och startar så snart en användare uppdaterar information på ett personal kort i Evity. Följande fält kommer att uppdateras i Crona baserat på ändringarna i Evity:

 • Förnamn, efternamn, telefonnummer, arbets e-post, personnummer

 • Adressinformation såsom adress1, adress2, postnummer, postort, land

 • Bankkontonummer, clearingnummer och startdatum för anställningen

Överföring av löneuppgifter från Evity till Crona

För att överföra löneförändringar till Crona behöver du exportera lönedata från Evitys förändringsrapport och manuellt importera datat till kontek. Vi arbetar med en smidigare lösning för detta just nu.

Genom att följa dessa steg kan ni på ett effektivt sätt implementera integrationen mellan Crona och Evity, vilket bidrar till en mer strömlinjeformad hantering av personalinformation och löneadministration. Denna integration minimerar behovet av manuell datainmatning och säkerställer att informationen är uppdaterad och korrekt i båda systemen.

Fick du svar på din fråga?