Alla samlingar
Integrationer
Integration Fortnox
Integration Fortnox

Så här kommer ni igång med integrationen till Fortnox

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Gå till https://app.evity.hr/App/Settings/Integrations för att komma igång med integrationen.

Integration med Fortnox

Att skapa en integration mellan Fortnox och Evity är ett effektivt sätt att automatisera och förenkla hanteringen av personalinformation och lönedata. Nedan presenteras en steg-för-steg guide för att hjälpa er att komma igång med denna integration. Guiden är anpassad för att vara tydlig och enkel att följa

Information som importeras till Evity från Fortnox:

När ni initierar synkronisering med Fortnox genom att använda era Fortnox-inloggningsuppgifter, kommer följande information att importeras från Fortnox till Evity.

I detta steg kan du också välja om du vill uppdatera informationen i Fortnox med data från Evity. När synkroniseringen är genomförd uppdateras eller läggs informationen till i Evity automatiskt varje morgon.

Denna information skickas mellan systemen:

 • Anställningsnummer matchas med EmployeeId

 • Förnamn och efternamn överförs direkt

 • Telefonnummer matchas med Phone1

 • E-post och personlig e-post hämtas från Email

 • Personnummer matchas med PersonalIdentityNumber

 • Adressinformation, postnummer, stad och land överförs

 • Bankinformation som clearingnummer och kontonummer synkroniseras

 • Anställningsinformation såsom startdatum, slutdatum, och status baserat på EmployedTo

Export från Evity till Fortnox

Denna process är manuell och initieras i samband med att ni synkroniserar och väljer att exportera information från Evity till Fortnox. Profiler kommer då att skapas eller uppdateras i Fortnox med baserat på följande information från Evity:

 • AnställningsID, förnamn, efternamn, e-post, och adressinformation uppdateras

 • Bankinformation och anställningsdata som anställningsdatum, slutdatum, lön, och skattetabell synkroniseras

Överföring av löneuppgifter från Evity till Fortnox

För att överföra löneförändringar till Fortnox behöver du gå till Inställningar - Integrationer och klicka på Fortnox. Välj de personer som ska uppdateras och klicka på synkronisera för att uppdatera deras löner i Fortnox.

Uppdatering av profilinformation i Fortnox vid ändringar i Evitys personalkort

Denna process är automatiserad och påbörjas så snart en användare uppdaterar information på ett personalkort i Evity. Följande fält kommer att uppdateras i Fortnox baserat på ändringarna i Evity:

 • Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post och övrig personinformation

 • Adress, postnummer, stad, land

 • Bankinformation som clearingnummer och kontonummer

 • Anställningsdatum och genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka

Genom att följa dessa instruktioner kan ni på ett smidigt sätt etablera integrationen mellan Fortnox och Evity, vilket möjliggör en mer effektiv hantering av personal- och löneinformation. Denna integration bidrar till att minska manuell datainmatning och säkerställer att informationen i båda systemen är uppdaterad och korrekt.

Fick du svar på din fråga?