Alla samlingar
Integrationer
Integration Kontek
Integration Kontek

Så här kommer ni igång med integrationen till Kontek

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Gå till https://app.evity.hr/App/Settings/Integrations för att komma igång med integrationen.

Integration med Kontek

Att skapa en integration mellan Kontek och Evity möjliggör en sömlös och effektiv överföring av personal- och löneinformation mellan systemen. Följande guide är framtagen för att vara både enkel och informativ, för att underlätta processen att sätta upp integrationen.

Profilinformation som Importeras till Evity från Kontek

När användaren initierar en synkronisering med Kontek genom att använda användarnamn och lösenord, kommer följande information att importeras från Kontek till Evity. Användare kan också välja om de vill skicka information tillbaka till Kontek baserat på data från Evity. När synkroniseringen är genomförd uppdateras eller läggs informationen till i Evity automatiskt varje morgon.

Viktigt att notera är att Kontek använder olika API-URL:er beroende på kunden, vilket behöver specificeras vid autentisering.

Dessa fält överförs mellan systemen:

 • ID matchas med employeeId

 • Förnamn och efternamn överförs

 • Telefonnummer matchas med telephoneNo

 • Arbetsrelaterad e-post överförs från emailAddressWork

 • Personnummer matchas med ssn

 • Adressinformation såsom gatuadress, c/o-adress, postnummer, stad och land synkroniseras

 • Bankinformation inklusive clearingnummer och kontonummer

 • Status, startdatum, slutdatum, och genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka överförs

Export av profilinformation från Evity till Kontek

Denna process är manuell och initieras i samband med att användaren synkroniserar och väljer att exportera information från Evity till Kontek. Profiler kommer att skapas eller uppdateras i Kontek baserat på följande information från Evity:

 • AnställningsID, förnamn, efternamn, e-postadress för arbete, postnummer, stad, land, gatuadress, c/o-adress och personnummer synkroniseras

 • Bankinformation och anställningsinformation såsom anställningstyp, startdatum, slutdatum och lön överförs

Uppdatering av profilinformation i Kontek vid ändringar i Evitys persokort

Denna process är automatiserad och startar så snart en användare uppdaterar information på ett personal kort i Evity. Följande fält kommer att uppdateras i Kontek baserat på ändringarna i Evity:

 • Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress för arbete, personnummer

 • Adressinformation såsom gatuadress, c/o-adress, postnummer, stad, land

 • Bankkontonummer och startdatum för anställningsperiod

Överföring av löneuppgifter från Evity till Kontek

För att överföra löneförändringar till Kontek behöver du exportera lönedata från Evitys förändringsrapport och manuellt importera datat till kontek. Vi arbetar med en smidigare lösning för detta just nu.

Genom att följa dessa instruktioner kan ni effektivt implementera integrationen mellan Kontek och Evity, vilket bidrar till en mer effektiv hantering av personalinformation och löneadministration. Denna integration minskar behovet av manuell datainmatning och säkerställer att informationen är uppdaterad och korrekt i båda systemen.

Fick du svar på din fråga?