Lönerevisionen i Evity

Lär dig hur du praktisk genomför en lönerevision

Lukas Lindberg avatar
Skrivet av Lukas Lindberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Lönerevisionen är en del av lönesättningsprocessen som kan kännas klurig då det handlar om att sätta lönerna. Hur ska man tänka? I Evity finns en funktion som hjälper dig att genomföra lönerevisionen på ett enkelt och övergripligt sätt med tydliga steg för de som ska föreslå lön och de som godkänner förslagen. Lär dig mer om den här nedan!


Grunderna i funktionen

Lönerevisionen bygger på att det finns löner på personkorten som ska få sin lön reviderad. Om det saknas lön på personkortet läggs det enkelt till på medarbetarens personkort annars kommer du att se dem när du startar processen.

Processen bygger på olika steg som du finner nedan.

1. Påbörja lönerevision

För att påbörja lönerevisionen kommer du som har behörighet att hantera lönerevisioner i Evity att trycka på Personal > Lönerevision. Härifrån väljer du att skapa en ny lönerevision och kommer till följande vy där du namnger revisionen och ställer in datum för sista datum för förslag, sista datum för godkännande och datum för när lönen börjar gälla.

Du får också valet att ange en slutgodkännare som får godkänna alla löner som blivit godkända. Detta kan vara i fall där er organisation är så pass stor att det behövs flera led av godkännare eller om ni vill ha en extra godkännare innan ni uppdaterar allas löner.

2. Lägg till grupper, föreslagare och godkännare

I detta steg ställer du in vilka som ska ingå i lönerevisionen, vilka som ska föreslå löner. Tryck på Lägg till en ny grupp för att ange den enhet som ska revideras.

Är det så att ni har flera olika avdelningar eller kontor som har olika procentsatser att höja så bör du skapa flera grupper där exempel varje kontor har sin egen procentsats.

När du skapar en grupp kommer du att namnge den, ge en procentsats som mål, ange vilka som kommer att godkänna förslagen för respektive medarbetare och ange vilka medarbetare som ingår i gruppen. För att välja vilka som ingår kan du då välja att inkludera alla, eller om du hellre väljer olika team så fungerar det lika väl!

3. Sammanfattning av lönerevisionen

I sista steget, sammanfattningen, kommer du att få en överblick av de datumen som ställts in, vilka grupper som kommer att revideras, vilka som inte ingår i lönerevisionen samt vem som slutgodkänner revisionen innan lönerna automatiskt uppdateras.

När du sedan trycker på Starta revision kommer föreslagaren först att notifieras via mejl att hen har löner att föreslå.

OBS! Systemet skickar ut information om att du ska göra någonting när det är din tur. Mejlen som skickas ut har direktlänkar till lönerevisionen som du som föreslagare, godkännare eller slutgodkännare följer genom att trycka på länken.

4. Självaste revisionen

Efter att du startat en revision kommer du att hamna i denna där du får en överblick över statistiken för hela lönerevisioner samt de enskilda grupperna.

Som föreslagare kommer du att fylla i en procentuell höjning eller en höjning i absoluta kronor, det väljer du helt själv. När du känner dig nöjd med förslagen kommer du sedan att trycka på föreslå vilket kommer skicka vidare förslaget till godkännaren. Se video om detta här 📺

Godkännaren kommer att titta på siffrorna så att de varken överstiger eller ligger långt under budgeten (procentsatsen) för att antingen:

  • Godkänna, vilket skickar vidare information till slutgodkännaren (om sådan finns) att det finns löneförslag som ska slutgodkännas.

Eller

  • Avslå, vilket skickar tillbaka information till föreslagaren att löneförslaget avslås. Godkännaren har möjlighet att skriva en kommentar varför den avslogs.

Som slutgodkännare har du samma funktion som godkännaren, det som skiljer sig är i de fall du godkänner lönerna så kommer de automatiskt att uppdateras på medarbetarnas personkort. När alla löneförslag är slutgodkända kommer lönerevisionen att arkiveras och sparas under Avslutade revisioner.

Fick du svar på din fråga?