Lönekartläggning i Evity

Hur du praktiskt genomför en lönekartläggning

Lukas Lindberg avatar
Skrivet av Lukas Lindberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du praktiskt genomför en lönekartläggning i Evity. För att läsa mer om bakgrunden till varför man gör en lönekartläggning så har vi också en jättebra artikel om det här!


Förberedelser

Inställningar av lönekartläggningen ⚙️

Som administratör kommer du kunna ställa in lönekartläggningen utifrån era behov. Det allra första du behöver göra är att säkerställa att dina behörigheter tillåter dig att hantera lönekartläggning under "Inställningar" > "Behörigheter". Sedan för att aktivera funktionen så gör du det under "Inställningar" > "Lönekartläggning". Här kan du välja att använda våra förinställda inställningar eller själv ställa in:

 • Vid vilken procentuell (%) löneskillnad som systemet ska varna för

 • Intervallet för hur de olika grupperna skapas

 • Orsaker till löneskillnader

 • Hur kategorierna i arbetsvärderingen viktas i procent (%)

Information på personkortet 🙋

För att er lönekartläggningsprocess ska gå så smidigt som möjligt finns det lite förberedelser att göra. I en lönekartläggning är det nödvändigt att ha information om medarbetarna som ingår i kartläggningen. Denna information är:

 • Lön

 • Rollbeskrivning

 • Kön

 • Ålder

Denna information finns att fylla i på respektive medarbetares personkort. Skulle detta inte vara ifyll så är det ingen fara då du kommer få en överblick med vad som saknas (se steg 2).


Skapa lönekartläggningen 🖋️

För att skapa en lönekartläggning kräver det att du har rätt behörighet. För att starta en lönekartläggning går du in på fliken "Personal" > "Lönekartläggning". Nedan går vi igenom varje steg för att skapa en lönekartläggning.

Steg 1: Namn och beskrivning

I detta steg kommer du att namnge din lönekartläggning, exempelvis "Lönekartläggning 2023". Du får också ge en beskrivning av lönekartläggningen

Steg 2: Fyll i saknad information och redigera

Här får du en överblick av informationen som ingår i lönekartläggningen. I detta steg har du möjlighet att redigera eller fylla i information som saknas genom att trycka på medarbetaren. Då får du upp en ruta där du kan fylla i information.

OBS! När du fyller i informationen i denna vyn så kommer det att sparas på medarbetarens personkort. Detta gäller dock inte kön.

Steg 3: Slå samman roller

Har ni exempelvis roller som "Säljare" och "Account Manager" som motsvarar samma roll så kan ni slå samman dessa i steg 3. Detta gör du genom att markera de roller du avser att slå samman och sedan trycker på "Slå samman roller". När du slagit samman rollerna får du även möjlighet att döpa den rollen till något som passar dem.

Steg 4: Arbetsvärdering

När du slagit samman alla roller kommer du till steg 4 där du ska värdera varje roll utifrån de förinställda värderingskategorierna så som utbildning, ansvar, problemlösning och så vidare. För värdera rollerna fyller du i matrisen med siffror (1-5 som standard) och med hjälp av er viktning kommer rollen att väderas med en total poäng.

Steg 5: Gruppering

När alla roller har en total poäng kommer de automatiskt att grupperas utifrån det intervall som var förinställt. Skulle det vara något du tycker ser konstigt ut kan du själv ändra intervallet på nytt direkt i detta steg eller manuellt dra de olika rollerna till önskad grupp. När du gjort detta och trycker dig vidare kommer du att låsa den delen. Då är det dags för analysen!


Analysera resultatet 📈

Första sidan du landar på är en översiktsvy över samtliga grupper. Du kommer att se på kartläggningen utifrån ett övergripande- eller grupperspektiv genom att trycka på knapparna längst upp i bild. I översikten kan du få insikter om:

 • Könsfördelning och demografi

 • Löneinsikter efter

  • kön

  • grupp

  • anställningstid

  • ålder

Går du in på en specifik grupp kommer du att se liknande information fast för de roller och individer som igår i den specifika gruppen. Det som skiljer sig i grupperspektivet är att systemet kommer att varna för löneskillnader som överstiger den förinställda varningsgränsen (som standard 5%). I de fallen som en varning förekommer så kommer det att visas med en varningssymbol där du trycker dig in på respektive grupp.

Väl inne i grupperspektivet kommer du att ha som uppgift att beskriva varför löneskillnaden förekommer genom att ange orsak och beskriva varför det skiljer sig. Sedan har du möjlighet att sätta en plan för hur detta ska åtgärdas genom att direkt från denna vy skicka kommentarer till lönesamtal och lönerevisionen för att knyta ihop löneprocessen. När du kommenterat skillnaden och trycker på den gröna knappen kommer du att få välja vilka individer som detta ska gälla.

OBS! Att beskriva löneskillnaderna kan du både göra i varje grupp och på fliken med översikt över varningar.

Slutrapport

Uppe till höger finner du fliken "Slutrapport". Här har du möjlighet att:

 • Gå igenom resultatet och analysen en gång till

 • Få en överblick över åtgärder för lönejustering

 • Se över och följa upp tidigare lönekartläggningar

 • Ange hur du samarbetat med anställda i lönekartlänggningen

Allt detta går sedan att skapa en slutgiltig slutrapport i PDF-format. För att göra det trycker du på "Exportera".

Fick du svar på din fråga?