Visselblåsning i en koncern
Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Koncerngemensamma visselblåsarsystem är inte tillräckliga enligt EU-kommissionen

Flera stora koncerner har infört centraliserade visselblåsarsystem, men dessa är inte tillräckliga enligt EU-kommissionen. Enligt direktivet om visselblåsning måste alla företag med fler än 50 anställda ha ett eget internt system, även om de ingår i en koncern.

EU-kommissionen menar att det är viktigt att rapporterade missförhållanden hanteras inom det företag där de upptäcks. Detta för att säkerställa att rapporterna tas på allvar och att de leder till åtgärder.

Parallellt med detta kan en koncern ha ett visselblåsarsystem för hela organisationen.

Företag med färre än 250 anställda kan dela vissa förfaranden med andra bolag i koncernen, det gäller:

  1. mottagande av rapporter,

  2. och utredning av de förhållanden som har rapporterats, vilket dock inte innefattar att ha kontakt med den rapporterande personen.

För att få göra detta så måste vissa villkor uppfyllas:

  • Rapportören måste kunna rapportera direkt till sitt eget företag.

  • Rapportören måste ha möjlighet att neka moderbolaget att utreda ärendet.

  • Ansvaret för att upprätthålla rapportens konfidentialitet, för att ge visselblåsaren feedback och för att vidta korrigerande åtgärder i samband med det rapporterade missförhållandet ligger alltid hos dotterbolaget.

Företag som vill säkerställa efterlevnad av visselblåsarlagen bör införa ett eget system för varje dotterbolag.

Fick du svar på din fråga?