Ärendehantering

Funktion i Evity för ärendehantering exempelvis tillbudsrapportering, lönefrågor, HR- frågor, IT- support eller externa parter.

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se instruktionsvideo för ärendehantering

Ärendehanteringsfunktionen möjliggör effektiv hantering av olika ärendekategorier, såsom HR-frågor, IT-support, lönefrågor och tillbudsrapportering.

Administrationen kan skapa anpassade mallar för varje aktuell ärendekategori

och kan enkelt ställa in vilka som har rättigheter att använda ärenderapportering för de olika kategorierna och välja vilka personer som ska vara handläggare för varje kategori.

Har ni funktionsroller såsom ex. extern IT eller löneadministration så kan ni välja aktuell funktionsroll som handläggare av ett ärende. På så vis finns möjlighet att skapa enkel kommunikation mellan medarbetare eller särskilda roller i företaget och externa parter.

För medarbetarna innebär systemet att de kan enkelt skapa sina egna ärenden i Evity. De väljer helt enkelt aktuell ärendekategori och kan sedan välja vilken av de utsedda handläggarna de vill skicka sitt ärende till. Detta ger medarbetarna en snabb och smidig väg att få svar på sina ärenden.

Handläggarna får omedelbara notiser via e-post så snart ett nytt ärende har inkommit. De kan antingen svara direkt genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet eller logga in i Evity-plattformen för att ta del av ärendet och svara på det. Detta säkerställer snabba och effektiva svar på medarbetarnas ärenden och främjar en effektiv ärendehantering inom organisationen.

I slutändan gör ärendehanteringssystemet det möjligt för organisationen att effektivt hantera en mängd olika ärendekategorier, medan det ger användare och handläggare den flexibilitet och snabbhet de behöver för att lösa ärenden smidigt och effektivt.

Vi har förinställt några kategorimallar som förslag men du som administratör väljer vad ert företag vill använda.


Fick du svar på din fråga?