Dokument i medarbetarportalen

Du kan ladda upp dokument som du och medarbetare har tillgång till i medarbetarportalen.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Här kan du ladda upp exempelvis policys, personalhandbok, scheman eller andra dokument som dina medarbetare behöver.

Du kan ladda upp dokument genom din OneDrive eller Google Drive, alternativt direkt från din dator. I denna artikel beskriver vi hur du skapar en koppling mellan Evity och Google och/eller Microsoft.

För att ladda upp dokument går du till fliken "Dokomunt - Filer". Här hittar du alla befintliga dokument.

För att importera dokument väljs "Ladda upp en fil" i högra hörnet och sedan väljer du varifrån du vill importera; OneDrive, Google Drive eller din dator.
(Kom ihåg att du måste ha integrerat din OneDrive och/eller Google Drive med Evity för att alternativen ska finnas som en valmöjlighet att importera från.)

I exemplet nedan importerar jag från Google Drive. Välj den fil du vill importera och tryck på "Select".

Nu finns ditt dokument importerat i Evity. Du kan också flytta dokumentet in i en mapp genom att hålla ned muspekaren på filen, dra den till den önskade mappen och släppa.

Uppladdade filer från Microsoft eller Google, öppnas dokumenten i ett nytt fönster. Man kan se dokumenten, det går inte att redigera dem när de är uppladdade.

Pdf-filer som du laddar upp från "Din dator" öppnas med texten till höger (se bild nedan). Där kan du även redigera filens titel och lägga till en kort beskrivning av innehållet samt välja att ladda ner eller kopiera filens länk. Det går även att "Markera som viktigt". detta gör att den hamnar på medarbetarnas dashboard.

OBS! Dokument som är uppladdade via Microsoft eller Google går inte att markera som "viktigt". Enbart de du laddar upp via din dator fungerar att göra detta på.

Bilden nedan visar var dokument som "markerats som viktigt" hamnar på medarbetarens Dashboard.


Mappar

Du kan även skapa mappar för att sortera dokument. Detta gör du genom att välja "Skapa en mapp.

När du skapar en mapp skriver du in mappens titel, vilka som ska ha tillgång till den och en kort beskrivning av mappens innehåll. Tryck på "Klar" när du är färdig.

Nu ligger din mapp bland de andra mapparna.

När du klickar in dig i mappen fungerar det på samma sätt när du vill ladda upp ett dokument eller göra ytterligare en mapp i mappen.
T.ex om det finns olika avdelningar där rutinerna skiljer sig åt. Man kan även då lägga behörigheter på mapparna i mappen för att urskilja vilka som ska se vad.

Fick du svar på din fråga?