Synka Evity med din egen kalender

Denna artikel beskriver hur du kopplar ihop händelser som medarbetarsamtal och planering i Evity med din Google- eller Office365-kalender.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se instruktionsvideo för hur du synkroniserar din kalender med Evity

För att underlätta planering och åtkomst till möten kan du skapa en synk mellan Evity och din vanliga kalender. Det innebär att om du bokar ett medarbetarsamtal i Evity så synkar det automatiskt med din vanliga kalender samt bjuder in alla deltagare till mötet via din kalender.

Synkronisera Evity med din kalender

För att starta kopplingen går du till din profil genom knappen högst upp till höger och "Din profil" enligt bilden nedan.

Inne på din profil väljer du sedan vilken integration du vill ha.

När du genomfört kopplingen synkas alla händelser i Evity automatiskt med din kalender. Du kan då gå direkt till mötesanteckningar i Evity via länken i mötesbokningen i kalender.

Observera att det bara är möten som bokas i Evity som hamnar i din kalender, inte vice versa!

Bruten synkronisering

Om din synkronisering har brutits så kommer du meddelas med "Några av dina integrationer har löpt ut, uppdatera dem" enligt bilden. För att återkoppla synkroniseringen så trycker du på "Anslut". Nu kommer dina kalenderhändelser synas igen!

Fick du svar på din fråga?