Tillbudsrapportering

Använd vår funktion Ärendehantering för er tillbudsrapportering

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se instruktionsvideo för ärendehantering i Evity

Varför rapportera tillbud?

Tillbudsrapportering är en viktig process inom arbetsmiljöhantering och säkerhetsarbete. Den används för att dokumentera och analysera händelser och incidenter som inte ledde till skada eller olycka, men som hade potential att göra det. Syftet med tillbudsrapportering är att förebygga framtida incidenter genom att identifiera riskfyllda situationer, felaktiga beteenden eller brister i arbetsmiljön. Här är några av de viktigaste användningsområdena för tillbudsrapportering:

 1. Identifiera risker på arbetsplatsen.

 2. Vidta förebyggande åtgärder.

 3. Öka medvetenheten om säkerhet.

 4. Följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder.

 5. Uppfylla regleringskrav om sådana finns.

 6. Främja en kultur där medarbetare uppmuntras att rapportera tillbud och incidenter.

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en olycka. Till exempel om en arbetstagare ramlar men lyckas ta sig upp utan att skada sig, eller om en maskinen börjar brinna men man lyckas släcka den i tid.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som en arbetstagare drabbas av i samband med arbetet. Skadan kan vara fysisk, psykisk eller bådadera.

Tillbud och arbetsskador ska anmälas

Som arbetsgivare har du ett ansvar att skapa en säker arbetsmiljö för dina medarbetare. Detta innebär bland annat att du ska anmäla tillbud och arbetsskador som inträffar på din arbetsplats. Det är arbetsgivaren själv som bedömer om händelsen är så allvarlig att den behöver anmälas.

Exempel på tillbud som du ska anmäla till arbetsmiljöverket:

 • En arbetstagare ramlar och skadar sig.

 • En maskin går sönder och orsakar en brand.

 • En arbetstagare utsätts för hot eller trakasserier.

Anmäl via e -tjänsten Anmäl arbetsskada

Vad händer sedan?

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan hör av sig ifall dom valt att vidare utreda händelsen. Arbetsmiljöverket kan vidta åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar igen. Försäkringskassan kan betala ut ersättning till den skadade arbetstagaren.

Här är några tips för att göra anmälan av tillbud och arbetsskador så effektiv som möjligt:

 • Anmäl händelsen så snart som möjligt, helst samma dag som den inträffar.

 • Samla in så mycket information som möjligt om händelsen, till exempel vad som hände, vem som var inblandad, hur skadan uppstod och vilka konsekvenserna blev.

 • Om det är möjligt, dokumentera händelsen med fotografier eller film.

 • Skicka anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan så snart som möjligt.

Genom att följa dessa tips kan du bidra till att säkerställa att din arbetsplats är så säker som möjligt.

Om du är osäker på om du ska anmäla en händelse kan du alltid kontakta Arbetsmiljöverket för råd.

Tillsammans kan vi skapa en säkrare arbetsmiljö för alla.

Till dig som vill kommunicera till dina medarbetare:

Denna text kan du kopiera och skicka till berörda i organisationen för att beskriva hur funktionen ska användas

Hej alla,

Vi vill ta en stund och prata om vår tillbudsrapportering - en grej som är mer relevant än du kanske tror!

Tillbudsrapportering handlar om att dokumentera händelser som nästan ledde till olyckor, men som tack och lov inte gjorde det.

Syftet med tillbudsrapportering är att:

 1. Identifiera risker på arbetsplatsen: Genom att rapportera tillbud kan vi snabbt upptäcka potentiella faror och risker som annars kanske inte skulle blivit märkta. Det ger oss möjlighet att agera i förebyggande syfte.

 2. Vidta förebyggande åtgärder: Tillbudsrapporter ger oss insikter om varför och hur incidenter nästan inträffade. Det gör att vi kan implementera förebyggande åtgärder för att minimera liknande situationer i framtiden.

 3. Öka medvetenheten om säkerhet: Genom att uppmuntra tillbudsrapportering skapar vi en kultur där alla är medvetna om säkerhet och är engagerade i att upprätthålla en trygg arbetsmiljö.

 4. Följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder: Tillbudsrapporter är värdefulla verktyg för att utvärdera effektiviteten av de åtgärder vi vidtar. Vi kan se om de har minskat risken för framtida incidenter.

 5. Uppfylla regleringskrav om sådana finns: Vissa lagar och regler kan kräva att vi dokumenterar och rapporterar tillbud och incidenter. Att följa dessa krav är nödvändigt för att upprätthålla vår företagsetik och integritet.

 6. Främja en kultur där medarbetare uppmuntras att rapportera tillbud och incidenter: Vi uppmanar varje medarbetare att vara delaktig i vår säkerhetskultur genom att aktivt rapportera tillbud och incidenter. Era rapporter hjälper oss att förbättra vår arbetsmiljö och minimera riskerna.

Vi uppmuntrar verkligen alla att vara delaktiga i detta. Om du ser något som nästan gick snett eller känner att något är fel, tveka inte att rapportera det. Du kan tillbudsrapportera direkt i Evity (Lägg in länk till film). Vi är tacksamma för ditt stöd och din vilja att hjälpa oss att göra arbetsplatsen ännu säkrare och bättre för alla.

Tack för att du är med på detta!

Hälsningar, [Ditt namn] och Säkerhetsavdelningen


Fick du svar på din fråga?