Telefonpolicy

Behöver ditt företag en telefonpolicy? Här kommer två alternativ som du kan använda och göra om till era!

Amanda Mårtensson avatar
Skrivet av Amanda Mårtensson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Alt. 1 (Informell)

Telefonpolicy

Vi är här för att prata telefoner! Nedan hittar du några riktlinjer för hur vi använder våra företags- och personliga telefoner för att hålla kommunikationen smidig och bevara en professionell arbetsmiljö.

 1. Företagstelefoner

 • Våra företagstelefoner är till för att hjälpa oss i affärsverksamheten. Så använd dem för att knyta kontakter och slutföra arbetsuppgifter.

 • Det är okej att göra några privata samtal, men håll det till ett minimum. Vi vill se till att vi är fokuserade på jobbet när vi använder företagstelefonerna.

 1. Användning av personliga telefoner

 • Om du får godkännande från ledningen kan du använda din personliga telefon för arbetsrelaterade saker. Så fråga bara och vi ska se vad vi kan göra!

 • Men kom ihåg att vi behöver hålla vår privata telefonanvändning i schack också. Låt oss undvika att distrahera oss från jobbet och inte störa arbetsflödet.

 • Se också till att du kan skilja mellan arbete och privatliv på din personliga telefon. Det är bra att hålla det åtskilt och veta var gränserna går.

 1. Konfidentialitet och dataskydd

 • Tänk på att undvika att dela känslig information över telefon, oavsett om det är på företags- eller personlig telefon. Vi vill hålla våra hemligheter säkra!

 • Om du behöver dela något känsligt, använd krypterade kommunikationsmetoder. Vi vill inte att våra privata samtal hamnar i fel händer.

 • Se också till att du har en stark lösenordsskydd på din telefon. Vi vill inte att någon annan snor din identitet eller information.

 1. Respektfull kommunikation

 • När vi pratar i telefon vill vi se till att vi är professionella och respektfulla. Så inget olämpligt språk, inga kränkande kommentarer eller något sådant. Vi är ett team!

 • Låt oss också komma ihåg att respektera integriteten och rättigheterna för de vi pratar med. Det är viktigt att visa hänsyn och vara lyhörda.

 1. Telefonsäkerhet

 • Var en superhjälte och håll din telefon uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Det hjälper oss att undvika skadlig programvara och hålla allt säkert och snabbt.

 • Om du råkar tappa bort eller bli bestulen på din företags- eller personliga telefon, berätta det för IT-avdelningen eller din chef. Vi behöver agera snabbt för att skydda vår information.

 1. Policyefterlevnad

 • För att hålla våra telefoner i schack och jobba smidigt behöver vi alla följa dessa riktlinjer.

 • Om du har några frågor eller är osäker på något, prata med HR eller din chef. Vi är här för att hjälpa!

Så, låt oss ta hand om våra telefoner och använda dem på bästa sätt för att hålla kommunikationen igång och jobbet gjort!

Alt. 2 (klassisk)

Telefonpolicy

 1. Syfte Företagets telefonpolicy syftar till att fastställa riktlinjer för användningen av företags- och personliga telefoner för att säkerställa effektiv kommunikation, upprätthålla konfidentialitet, främja säkerhet och upprätthålla en professionell arbetsmiljö.

 2. Företagstelefoner

  2.1. Företagstelefoner tillhandahålls för arbetsrelaterade ändamål och ska användas för att underlätta affärsverksamheten.

  2.2. Användningen av företagstelefoner för privat bruk ska vara begränsad och endast tillåten i undantagsfall.

  2.3. Användarna ska vara medvetna om att företaget kan övervaka och granska kommunikationen på företagstelefoner vid behov.

 3. Användning av personliga telefoner

  3.1. Anställda kan använda sina personliga telefoner för arbetsrelaterade ändamål efter godkännande från ledningen.

  3.2. Privat användning av personliga telefoner på arbetsplatsen ska begränsas och inte störa arbetsflödet eller produktiviteten.

  3.3. Anställda förväntas skilja tydligt mellan arbetsrelaterade och privata aktiviteter på sina personliga telefoner.

 4. Konfidentialitet och dataskydd

  4.1. Anställda ska undvika att diskutera eller dela konfidentiell eller känslig information via telefon, oavsett om det är företags- eller personlig telefon.

  4.2. Användning av krypterade kommunikationsmetoder rekommenderas vid behov för att skydda konfidentiell information.

  4.3. Anställda ska vara medvetna om att de är ansvariga för att skydda sina telefoner med lösenord eller biometriska metoder.

 5. Respektfull kommunikation

  5.1. Anställda förväntas kommunicera på ett professionellt och respektfullt sätt under alla telefonsamtal.

  5.2. Användning av olämpligt språk, nedlåtande eller kränkande kommentarer är förbjudet.

  5.3. Integriteten och rättigheterna för samtalsdeltagarna, både interna och externa, ska respekteras.

 6. Telefonsäkerhet

  6.1. Anställda uppmanas att hålla sina telefoner uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna och att inte ladda ner skadlig programvara.

  6.2. Förlust eller stöld av företags- eller personliga telefoner ska omedelbart rapporteras till IT-avdelningen eller ansvarig chef.

 7. Uppföljning och övervakning

  7.1. Företaget förbehåller sig rätten att övervaka och granska telefonanvändningen för att säkerställa efterlevnad av policyn och skydda företagets resurser.

  7.2. Anställda ska vara medvetna om att användningen av företags- och personliga telefoner kan övervakas för säkerhets- och kvalitetskontrolländamål.

 8. Policyefterlevnad

  8.1. Alla anställda förväntas följa telefonpolicyn och vara medvetna om att överträdelse av policyn kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

  8.2. Eventuella frågor eller tvivel angående telefonpolicyn bör riktas till HR-avdelningen eller ansvarig chef.

Denna telefonpolicy är utformad för att skapa tydlighet och förståelse för företagets förväntningar avseende telefonanvändning. Alla anställda bör bekanta sig med policyn och följa den i sitt dagliga arbete. Policyn kan komma att revideras vid behov för att återspegla ändrade teknologiska eller företagsbehov.

Fick du svar på din fråga?