Skapa rollbeskrivningar

Skapa rollbeskrivningar som förenklar vid rekrytering och förtydligar ansvar och förväntningar för dina medarbetare.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Evity kan du skapa mallar för de olika roller som er organisation har. Du kan skapa mallar under fliken "Inställningar - Rollbeskrivningar". För att skapa en ny mall klicka på "Ny rollbeskrivning".

Här fyller du i namnet på rollen under "rollnamn". Sedan lägger till en beskrivning för vad rollen innebär.

Du kan även lägga genom att klicka på "lägg till nyckeltal" skapa målsättningar för rollen. Där ger du målet en rubrik och en beskrivning.

Tryck på Klar" när du är färdig för att spara rollen, då kommer den visas som nedan.

Tilldela en anställd en rollbeskrivning

För att tilldela en anställd en rollbeskrivning går du in på fliken "Personal - Anställda". Klicka in dig på medarbetaren du vill tilldela en rollbeskrivning.

Inne på personkortet går du till fliken "Uppgifter om anställning" . Väl inne på den sidan skrollar du ned lite, där hittar du "rollbeskrivning". På högerkanten klickar du på "Lägg till roll".

Där kan du hitta dina rollmallar till höger på knappen "Uppdatera från mallen".
Du kan även anpassa varje rollbeskrivning individuellt för den anställde om den exempelvis har några fler ansvarsområden än vad som står i mallen. När du redigerar en rollbeskrining utifrån en mall ändras inte själva mallen. Klicka till sist på "Done" för att spara.

Att skapa mallar är ett effektivare sätt att sedan tilldela rollbeskrivningar på anställda, på det sätter slipper man skriva en ny varje gång man går in på personen.
Tips! skapa mallar för rollbeskrivningar och tilldela dem på personalen då det kommer vara till nytta när lönekartläggningen senare kommer.

Nu finns rollen på medarbetarens personkort.

Fick du svar på din fråga?