Formulär

I denna artikel beskriver vi hur du kan skapa och använda formulär i Evity.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se instruktionsvideo för hur du skapar ett formulär

Skapa formulär

Formulär är ett kraftfullt verktyg för att skapa insikter i din organisation för att skapa förbättringar, hjälpa ledare och anställda utvecklas samt att arbeta med organisationskulturen.

För att börja använda formulär går du till Undersökningar -> Skapa formulär. Tryck sedan på Skapa ett formulär för att börja skapa ett nytt formulär.

Det finns färdiga formulär som vi skapat som du också kan använda eller få inspiration ifrån. Klicka då istället på "Importera mall".

Namnge formuläret och fyll på med relevanta frågor för din undersökning. För att lägga till frågor, text eller bild drar du ett block från vänstra menyn in i formuläret till den plats du vill att frågan ska vara i formuläret.

Om ditt formulär består av flera olika delar kan du dela upp innehållet genom att klicka på "Lägg till sida".

Bocka i "obligatorisk fråga" om du vill att det ska vara krav att svara på den i formuläret. De frågor du markerat som obligatoriska märks med en röd *

Om du vill att medarbetaren ska kunna utveckla sina svar kan du bock i Tillåt kommentarer. Detta går bara att göra på kryssrutor, ett alternativ och skalfrågor.

Om du vill kunna följa nyckeltal över tid kan du lägga till tags genom att klicka på den gröna pennan och skriv in det nyckeltal du vill studera. Du kan då i statistiken under "KPI" följa specifika nyckeltal.

Klicka på "Spara" när du är nöjd med frågan och fyll på med fler frågor. Du kan alltid redigera frågorna efter du sparat dem .
Om du vill ändra ordningen på frågorna klickar du på prickarna intill frågan och drar den till dit du vill att den ska vara istället.

När du är färdig med formuläret klickar du på "Förhandsgranska". Där kan du välja bakgrundsfärg, vem som kan se formulärsvaren, hur lång svarsfrist enkäten har innan Evity skickar ut en påminnelse till mottagaren av formuläret, samt om du vill lägga till formuläret automatiskt i nyckeltal.

För att spara formuläret och kunna använda det klickar du på "Publicera". När du sparat går det inte att göra ändringar i formuläret längre.

Nu är ditt formulär redo att skickas ut! Antingen genom automationer, via medarbetarnas personkort eller från HR-kalendern. Hur du använder formulären kan du läsa längre ner i denna artikel.


Olika sorters frågor

I formulärverktyget kan du ställa olika sorters frågor. Vi går igenom dem här.

Kryssrutor

När du använder kryssrutor kan respondenten välja ett eller flera alternativ.

Ett alternativ

Med ett alternativ kan respondenten enbart välja ett av flera alternativ. Denna frågeform är bra för Ja/Nej-frågor där den behöver ta ställning till något.

Kort och långt svar

När du vill ha ett svar i text kan du använda textsvaren.

Kort svar - Används när du vill ha svar på exempelvis en adress, ett telefonnummer eller en mening.
Långt svar - Används när du vill ha ett mer detaljerade svar som kan kräva ett par meningar.

Scale

När du vill skapa aggregerade resultat på team- och företagsnivå kan du använda skalor. Detta är ett bra verktyg i puls- och medarbetarundersökningar för att se hur saker fungerar i organisationen.

eNPS

eNPS - Employee Net Promoter Score. Detta kan du använda för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Ett bra sätt att snabbt mäta medarbetares upplevelse på arbetsplatsen. Resultaten av denna hittar ni i en egen flik under Undersökningar.

Skicka formulär via Evity

Du kan använda formulärsmallarna i HR-kalendern, automationer och direkt via personkortet.

HR-kalendern

Här kommer vi visa hur du kan lägga in ett formulär i en process i din HR-kalender. Du kan antingen skapa en helt ny process genom att klicka på lägg till "möte/process -> lägg till process". Eller klicka in dig på en redan befintlig process och lägga in formuläret där.

Väl inne i processen går du in på det meddelande du vill ska innehålla formuläret när det skickas ut.

Skriv rubrik till meddelandet och välj när meddelandet ska skickas ut.
Tryck sedan på "Add form", där kan du välja bland dina publicerade formulärsmallar och kan välja vilken av dem du vill ska skickas ut.

Tryck "Klar" när du känner dig färdig med ditt meddelande och lagt till formuläret. Nu finns din process som ett event i din och berörda personers kalender med den informationen du valt. Svaren kan du sedan se i respektive medarbetares personkort (om de inte är anonyma) eller sammanställt under "Undersökningar - Formulärssvar".

Automationer

Att lägga till ett formulär till en automation görs på ungefär samma sätt som via HR-kalendern. Gå istället till fliken "Automations" och välj sedan önskad automation (onboarding, offboarding eller födelsedag) du önskar lägga till ditt formulär i.

Tryck in dig på utgående meddelande på önskat team/önskade personer och välj enkäten på samma sätt som ovan.

Medarbetarnas personkort

Gå till en medarbetares personkort som du vill skicka ett formulär till genom att gå till fliken "Personal" och "Anställda".

Tryck på önskad medarbetare. Välj sedan "Formulärsvar" och "skicka enkät".

Välj önskad enkät. Tryck sedan "Klar".

Nu finns det formuläret du valde på medarbetarens profil, redo för medarbetaren att svara på.

Hur du kan följa upp och se formulärssvaren och statistiken kan du läsa om här.

Fick du svar på din fråga?