Lägga till enskild medarbetare i Evity

Vi går igenom hur du lägger till och bjuder in medarbetare i Evity.

Tommy Eriksson avatar
Skrivet av Tommy Eriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Se instruktionsvideo för att lägga till en eller flera medarbetare i Evity

Du har möjlighet att lägga in alla medarbetare i Evity utan att bjuda in dem till medarbetarportalen. Vi visar hur du går tillväga för att lägga till användare samt hur du bjuder in dem till medarbetarportalen.

Börja med att gå till fliken Personal - Anställda. Här hittar du alla dina befintliga medarbetare. För att lägga till nya medarbetare klickar du på "Bjud in personal" som finns uppe i högra hörnet.


Du får då skriva in namn, epost (privat och/eller jobb), telefonnummer, personnummer och startdatum för den anställde. Telefonnummer kan lämnas tomt om du vill att det ska läggas in av den anställde själv. Tryck sedan på "Nästa".

När du har tryckt på "Nästa" ser det ut som på bilden nedan.

Här kan du välja att lägga in:

  • Rollbeskrivning - utifrån era rollbeskrivningsmallar

  • Standardbehörigheter - utifrån era behörighetsmallar (chef, admin eller medarbetare)

  • Chef - Om du väljer standardbehörighet kan du även välja att lägga till dennes chef här. Alternativ utifrån vilka som har standardbehörigheten på chefs eller admin-nivå kommer upp som alternativ.

  • Onboarding - Om du väljer att välja "onboarding Evity" kommer personen automatiskt hamna in på automationen onboarding, vilket sedan går att finna under fliken "automationer"

  • Arbetsflöde för födelsedagar - om detta väljs måste även födelsedatum fyllas i. Vid detta val kommer dennes födelsedag visas i HR-kalendern för valda personer.

Du också välja "hoppa över för tillfället" på samtliga steg och lägga in det i efterhand.

Om du bockar i "Skicka e-post med inbjudan" får du möjlighet att direkt bjuda in medarbetaren till Evity med e-postmallen för inbjudningar. Du kan redigera mailet innan du skickar inbjudan.

Om du inte bockar i "Skicka e-post med inbjudan" skapas ett personkort för medarbetaren men utan att den får en inbjudan till Evity. Du kan då gå in via "personal -> anställda" och vid senare tillfälle bjuda in personen via dennes personkort. Klicka då på knappen under profilbilden på brevet längst åt höger.

Ett automatiskt mail skickas då ut med en inbjudan att gå med i Evity där den nya medarbetaren kan skapa sitt egna inlogg genom att följa länken. Läs mer om hur du kan anpassa detta meddelande genom att klicka här.

Fick du svar på din fråga?